Formalności, jakie trzeba podjąć przed rozpoczęciem ustalania uroczystości pogrzebowych:

 

  • Pogrzeb przygotowuje najbliższa rodzina. Powinien on mieć miejsce w parafii zamieszkania. Jeżeli ma się on odbyć poza parafią zamieszkania, potrzebna jest na to zgoda proboszcza miejsca zamieszkania (nie jest ważny meldunek, lecz zamieszkanie).
  • Przy zgłaszaniu pogrzebu należy w kancelarii parafialnej przedłożyć akt zgonu. Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu, należy również postarać się o zaświadczenie zaopatrzenia przed śmiercią sakramentami (namaszczenie chorych, Wiatyk).
  • Liturgię pogrzebu, datę, godzinę, miejsce pochówku na cmentarzu oraz pozostałe szczegóły organizacyjne ustala się indywidualnie w kancelarii parafialnej.
  • Należy powiadomić o uroczystości siostrę zakrystiankę i organistę, ustalając z nimi szczegóły ceremonii
  • Telefon do kancelarii parafialnej: 690 287 957.

 

Pogrzeb katolicki

 

Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa

Wólka Pełkińska 116

37-511 Wólka Pełkińska

 

+48 690 287 957

Nr konta Rady Parafialnej

 

73909600042001001680870005

Godziny Mszy Świętej

W niedziele i święta obowiązkowe: 8.00, 10.30, 15.00

W dni powszednie:

październik - kwiecień: 17.00

maj - wrzesień: 18.00

 

Spowiedź

Przed każdą Mszą św.