Węzeł małżeński został ustanowiony przez samego Boga, tak że zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane. Węzeł wynikający z wolnego, ludzkiego aktu małżonków i z dopełnienia małżeństwa jest odtąd rzeczywistością nieodwołalną i daje początek przymierzu zagwarantowanemu wiernością Boga. Kościół nie ma takiej władzy, by wypowiadać się przeciw postanowieniu mądrości Bożej.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa:

  • Warto podtrzymać zwyczaj oficjalnych zaręczyn, które zawiera się zwykle 6-12 miesięcy przed ślubem.
  • Należy odpowiednio wcześnie zarezerwować dzień i godzinę ślubu w parafii. Niekiedy warto uczynić to nawet rok wcześniej.
  • Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z Księdzem Proboszczem na spisanie protokołu przedślubnego.
  • Wtedy należy przygotować i przynieść następujące dokumenty:– dowody osobiste narzeczonego i narzeczonej;– świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły średniej;– świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (ważne 3 miesiące);– świadectwo bierzmowania – jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu;– dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający brak przeszkód do zawarcia ślubu konkordatowego (ważny 3 miesiące) lub dokument z USC o zawarciu małżeństwa cywilnego;– świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego;– świadectwo odbycia nauk przedślubnych w Poradni Rodzinnej.
  • Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej Parafii, wówczas przy spisywaniu protokołu przedślubnego otrzymuje Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi, którą dostarcza do parafii miejsca swojego zamieszkania.
  • Narzeczeni otrzymują także karteczkę, na której odnotują dwie spowiedzi przedślubne: pierwszą ok. miesiąca przed zawarciem małżeństwa, drugą – bezpośrednio przed ślubem, najlepiej w przededniu. Po każdej z tych spowiedzi należy poprosić o podpis spowiednika, zaś przed jej rozpoczęciem zaznaczyć, iż jest to 1. lub 2. spowiedź przedślubna.
  • Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej (względnie narzeczonego). Gdyby zaistniała potrzeba zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję (zgodę) na ślub w innym kościele.
  • Prosimy pamiętać o uzgodnieniu uroczystości z siostrą zakrystianką i organistą.
  • Telefon do kancelarii: 690 287 957

MAŁŻEŃSTWO

 

Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa

Wólka Pełkińska 116

37-511 Wólka Pełkińska

 

+48 690 287 957

Nr konta Rady Parafialnej

 

73909600042001001680870005

Godziny Mszy Świętej

W niedziele i święta obowiązkowe: 8.00, 10.30, 15.00

W dni powszednie:

październik - kwiecień: 18.00

maj - wrzesień: 18.00

 

Spowiedź

Przed każdą Mszą św.